Fietsen zonder grenzen

DOEL

Sinds 2015 ontwikkelt de Stichting Fietsen zonder Grenzen het project Fietsen voor Onderwijs in Senegal. Het project heeft als doel:

Toegang tot onderwijs voor kinderen en jongeren vergemakkelijken door middel van de fiets.

De kosten van €180 zijn voor het toevoegen van een nieuwe fiets aan de vloot van een school. Dit omvat, naast de kosten van de grondstoffen van de fiets, alle beheerskosten zodat een student deze uiteindelijk kan gebruiken (transport, montage in Senegal, opslag in de fabriek, reserveonderdelen, trainingen, coördinatie met scholen, inschrijving, werkplaats voor reparaties, verspreidingskosten...). Dit zou een beetje het distributieschema in % van de kosten zijn.

VOORDELEN

Met de implementatie van het project behalen de begunstigden de volgende resultaten:

 • Verlaging van schoolverzuim
 • Leerlingen komen op tijd op school
 • Leerlingen raken minder vermoeid (1)
 • Verbetering van de schoolprestaties (2)

(1) Het energieverbruik is vijf keer lager bij fietsen dan bij lopen.
(2) Het Lycée de Palmarin behaalde in 2017 het hoogste slagingspercentage voor het BAC (toegang tot de universiteit) in de hele regio Fatick (57% geslaagden tegenover een nationaal gemiddelde van 31%)

BESCHRIJVING

Het project omvat:

 • Fietsen leveren aan scholen in Senegal voor studenten die verder weg wonen en de besten van elke klas.
 • Een fietsenwerkplaats opzetten in elke school.
 • Een fietsenstalling bouwen.

UITVOERING

Als eerste stap wordt de werkplaats en de fietsenstalling gebouwd. Vervolgens worden de fietsen aan de school geleverd, die ze verdeelt onder de studenten die verder weg van de school wonen en degenen die de beste resultaten behalen bij de evaluaties.

Gezinnen dragen jaarlijks een bijdrage van 10.000 CFA (€15) bij om de kosten van de reparatiewerkplaats, het salaris van de monteur en de reserveonderdelen te financieren.

Bij de uitvoering zijn al deze actoren betrokken:

 • De directie van de Senegalese school
 • De studenten, hun families en de hele gemeenschap
 • De sponsors
 • De Stichting Fietsen zonder Grenzen
Pre-loader