Informatie over retouren

Herroepingsrecht

De Gebruiker heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen af te zien van het huidige contract. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de materiële bezittingen in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons op de hoogte stellen via: MOMA TRADE, S.L.U., info@momabikes.com, van zijn beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Je kunt het onderstaande model voor herroepingsformulier gebruiken, hoewel dit niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de communicatie met betrekking tot de uitoefening van dit recht door de Gebruiker wordt verzonden voordat de desbetreffende termijn verstrijkt.

Gevolgen van herroeping:

In geval van herroeping door de Gebruiker, zullen wij alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden minst kostbare standaardlevering) zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om het huidige contract te herroepen. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat door de Gebruiker is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anders heeft bepaald; in ieder geval zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling.

“Je moet de goederen direct aan ons retourneren of overhandigen aan MOMA TRADE, S.L.U., C/ NÀPOLS, 111 - 08013 BARCELONA” of “Wij zullen de goederen ophalen”, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop je ons informeert over jouw beslissing om het contract te herroepen. De termijn wordt geacht te zijn nagekomen als je de goederen terugstuurt voordat deze termijn is verstreken.

Bij herroeping variëren de verzendkosten afhankelijk van het type product en de plaats van herkomst. Om de klant een indicatie te geven van het bedrag dat in geval van herroeping in mindering zou worden gebracht, bedraagt de retourkosten voor het retourneren van een fiets vanuit Spanje/Frankrijk 59,80 euro.

De Gebruiker moet de producten in perfecte staat retourneren, anders kan het product in waarde verminderen. Daarom wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat hij verantwoordelijk is voor de waardevermindering van de producten als gevolg van een behandeling die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Met andere woorden, als het product niet wordt geretourneerd in de originele verpakking of in perfecte staat, kan MOMA TRADE, S.L.U. de kosten van de waardevermindering van het product in rekening brengen.

Model van het herroepingsformulier:

---------------------------------------------------

Formulier:

Hierbij deel ik mee dat ik afzie van mijn verkoopcontract van het volgende goed/prestatie van de volgende dienst:


(*)Bestelnummer: ________________________________________________

(*)Contactnaam: __________________________________________

(*)Contact e-mail: ____________________________________________

(*)Contacttelefoon: __________________________________________

(*)Gebruikersadres: _________________________________________

(*)Beschrijving (geef de te retourneren product(en) aan). ____________

(*)Datum: _____________________________________________________

(*)Handtekening van de consument/gebruiker (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

________________________

(*) Verplichte velden.

---------------------------------------------------

De Gebruiker erkent dat er uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, zoals bepaald in artikel 103 van het Koninklijk Besluit 1/2007, van 16 november, waarbij de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd. Bij wijze van voorbeeld, en niet uitputtend, zou dit het geval zijn bij: goederen die volgens de specificaties van de consument en gebruiker zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd, de levering van goederen die snel kunnen bederven of verlopen, de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die na levering zijn geopend, de levering van goederen die na levering en gezien hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen.


Retourneren van defecte producten of fout in de levering

Dit zijn alle gevallen waarin de Gebruiker van mening is dat het product bij de levering niet overeenkomt met wat is overeengekomen in het contract of de aankooporder, en dat hij daarom onmiddellijk contact moet opnemen met MOMA TRADE, S.L.U. en de bestaande ontevredenheid (defect/fout) moet melden via dezelfde middelen of door gebruik te maken van de contactgegevens die worden verstrekt in het vorige gedeelte (Herroepingsrecht).

De Gebruiker wordt vervolgens geïnformeerd over hoe de producten moeten worden geretourneerd, en deze worden, eenmaal geretourneerd, geïnspecteerd en de Gebruiker wordt binnen een redelijke termijn geïnformeerd of de terugbetaling al dan niet zal plaatsvinden, of in voorkomend geval, de vervanging ervan. De terugbetaling of vervanging van het product zal zo snel mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop wij een e-mail sturen waarin wordt bevestigd dat de terugbetaling of vervanging van het niet-conforme artikel zal plaatsvinden. Het bedrag betaald voor die producten die worden geretourneerd vanwege een defect, wanneer dit werkelijk het geval is, zal volledig worden terugbetaald, inclusief de leveringskosten en de kosten die de Gebruiker heeft gemaakt om de retourzending te doen. De terugbetaling zal worden gedaan via hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt om de aankoop te betalen. In ieder geval zal altijd rekening worden gehouden met de rechten die op elk moment gelden voor de Gebruiker, als consument en gebruiker, volgens de geldende wetgeving.


Garanties

De Gebruiker, als consument en gebruiker, heeft garanties op de producten die hij via deze website kan kopen, zoals wettelijk is vastgesteld voor elk type product, waarbij MOMA TRADE, S.L.U. verantwoordelijk is voor eventuele non-conformiteit die zich binnen drie jaar na de levering van het product voordoet in het geval van een verkoop in Spanje en binnen twee jaar in andere landen. Deze garantie heeft geen invloed op de rechten die de consument heeft volgens de geldende wetgeving in elk land.

In dit opzicht worden producten geacht in overeenstemming te zijn met het contract als ze voldoen aan de beschrijving die is gegeven door MOMA TRADE, S.L.U. en de eigenschappen hebben die daarin zijn gepresenteerd; geschikt zijn voor het normale gebruik van producten van hetzelfde type; en de kwaliteit en prestaties hebben die normaal zijn voor een product van hetzelfde type en die redelijkerwijs van hetzelfde kunnen worden verwacht. Als dit niet het geval is met betrekking tot de aan de Gebruiker geleverde producten, moet de Gebruiker handelen zoals aangegeven in het gedeelte Retourneren van defecte producten of fout in de levering. Sommige producten die op de website worden verkocht, kunnen echter kenmerken hebben die niet homogeen zijn, afhankelijk van het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, en die daarom deel zullen uitmaken van het individuele uiterlijk van het product en geen defect zullen zijn.

Aan de andere kant kan het voorkomen dat de Gebruiker op de website een product van een merk of vervaardigd door een derde partij koopt. In dit geval, wanneer het voor de Gebruiker onmogelijk is of een te zware last vormt om zich tot de ondernemer te wenden vanwege non-conformiteit, heeft de Gebruiker ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het merk of de fabrikant die verantwoordelijk is voor het product om te weten te komen hoe hij zijn wettelijke garantie rechtstreeks bij hen kan uitoefenen gedurende de twee jaar na de levering van die producten. Hiervoor moet de Gebruiker alle informatie met betrekking tot de garantie van de producten hebben bewaard.

Pre-loader